Op bezoek bij de Welstandscommissie

De plannen van Heijmans voor Parkbuurt worden momenteel getoetst door de Welstandscommissie van de gemeente Rotterdam. De Welstandscommissie bekijkt o.a. of het plan voldoet aan de regelgeving van het bestemmings- en stedenbouwkundige plan en ook wordt het plan getoetst aan de architectonische wensen van de gemeente. Daarna worden met welstand de laatste details bekeken, zodat het ontwerp in ‘het grote geheel’ past. Zodra het Voorlopig Ontwerp is goedgekeurd, vindt er een update naar een Definitief Ontwerp plaats en is het project klaar om in verkoop te mogen gaan. Heijmans verwacht dit voorjaar het ontwerp te hebben voltooid en goedkeuring van Welstand te krijgen.